Provence

Postkort skjønne Provence lukter av lavendel og krydderurter. Her varer sommeren det meste av året og klimaet skaper en grobunn for et kjøkken som smaker av sol og syden og som er viden kjent. Byene er middelalderlige og har bevart de trekk som de forskjellige periodene har etterlatt dem med, så vitnesbyrd om romernes tilstedeværelse og pavenes velde finnes i høy grad i området. Naturen er veldig varierende. Det spenner fra de sydlige alper til de landliggende våtmarker i Camarque, hvor flamingoer og ville hester holder til.